Politica de protecție a datelor cu caracter personal

 • Societatea CSTO KIDS FASHION S.R.L, cu sediul social în Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Strada Avram Pacuraru, Nr. 28, Etaj 1, Ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14818/2019, având cod unic de înregistrare 41842790 („Operatorul” sau „Operatorul datelor”), prelucrează datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) și cu prevederile legislației române care reglementează protecția datelor cu caracter personal.

  Regăsiți, în cele ce urmează, detalii privind operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal („Datele”) derulate de Operator.

  Ne puteți contacta pentru a ne adresa întrebări, solicitări sau reclamații privind prelucrarea Datelor dvs., utilizând următoarele date de contact:

  Adresa poștală: Bucuresti, Sectorul 1, Strada AVRAM PACURARU, Nr. 28, Etai 1, Ap. 3;
  E-mail: jacadi.baneasa@jacadi.ro;
  Telefon: +40 (722) 141 010;

  Vă rugăm să transmiteți corespondența în atenția Administratorului Societatii.

 • 1. datele tehnice de acces pe care browser-ul dumneavoastră le trimite automat pe serverul nostru, ca urmare a accesării paginii de internet - data și ora accesului, conținutul solicitării (adresele și numele fișierelor solicitate), informații despre browser-ul utilizat și despre sistemul de operare (versiuni, setări de limbă), identificatori online (de exemplu: adresa IP, identificatorii dispozitivului, ID-urile de sesiune), eventuale mesaje de eroare (în cazul în care conținutul solicitat nu poate fi afișat).

  2. module cookie setate de noi sau module cookie de la terți furnizori. Modulele cookie permit stocarea locală de informații, precum setările de limbă, conținutul coșului de cumpărături și caracteristicile de identificare temporară, care pot fi interogate la accesările ulterioare ale site-ului, pentru reîncărcarea setărilor respective. Mai multe detalii referitoare la politica noastră privind cookie-urile puteți afla aici

  3. la înregistrarea unui cont de client, după caz - numele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, detaliile de plată, informații privind comenzile (produse comandate, numere de articol, date privind mărimile) și alte informații (de ex. produse din lista de preferințe).

  4. la comandarea unui produs din Magazinul Online - informații privind produsele comandate, precum numerele de articol și mărimea, adresa de e-mail, adresa de facturare și de livrare, detalii de plată, detalii privind returnările și reclamațiile, numerele comenzilor, numerele de urmărire a expedierii comenzilor de către furnizorii de servicii de transport.

 • A. Executarea contractului (prelucrarea comenzilor, soluționarea cererilor de retragere din contract sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, respectiv la produsele achiziționate, operarea/înregistrarea retururilor de produse și rambursarea contravalorii produselor, conform prevederilor legale etc.);

  B. Marketing şi publicitate;

  C. Protejarea intereselor noastre legitime

  D. Obligații legale (ex. gestiune financiar-contabilă)

 • Stocăm Datele doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, luând în considerare termenele de prescripție, termenele legale de arhivare aplicabile, interesele noastre legitime.

  Ne puteți solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului (după caz), și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 • Aplicăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția Datelor, pentru a preveni, printre altele, partajarea datelor cu persoane neautorizate, preluarea datelor de o persoană neautorizată, prelucrarea lor cu încălcarea legilor aplicabile, precum și schimbarea, pierderea, deteriorarea sau distrugerea Datelor. Dezvăluirea în exterior a informațiilor cu privire la măsurile tehnice și organizatorice aplicate pentru protecția prelucrării, poate compromite eficacitatea acestora, ceea ce ar pune în pericol protecția adecvată a Datelor.

 • Ca regulă, transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal altor entități numai atunci când:

  a. v-ați exprimat acordul expres în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera a din GDPR;

  b. în conformitate cu articolul 6 alin. (1) litera (f) din GDPR transmiterea este necesară în vederea validării, exercitării sau apărării unor drepturi legale și nu există nici un motiv de a se presupune că aveți un interes superior legitim de a vă opune transmiterii datelor dumneavoastră;

  c. v-ați exprimat acordul expres în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera a din GDPR;

  d. avem o obligație legală de transmitere a datelor, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera c sau e din GDPR, în special când există o obligație de dezvăluire către o autoritate, sau

  e. ransmiterea este permisă din punct de vedere legal și necesară în conformitate cu articolul 6 alin. (1) litera b din GDPR, în scopul derulării relațiilor contractuale cu dumneavoastră sau pentru inițierea unor măsuri precontractuale, la cererea dumneavoastră.

  O parte a procedurii de procesare a Datelor descrisă în prezenta politică de protecție a datelor cu caracter personal poate fi efectuată în numele nostru de către furnizori de servicii externi (ex. societățile de curierat în legătură cu remiterea trimiterilor, societățile furnizând servicii în domeniul comunicațiilor electronice în legătură cu comunicarea electronică, către bănci în legătură cu operațiile de plată etc.).

  În cazul în care transferăm date către furnizorii noștri de servicii, aceștia pot folosi datele exclusiv în scopul prestării serviciilor respective. Prelucrarea datelor dumneavoastră de către furnizorii de servicii desemnați are loc în cadrul prelucrării comenzilor în conformitate cu articolul 28 GDPR. Furnizorii de servicii sunt atent selectați și desemnați de noi.

  Operatorul nu intenționează să transfere datele dvs. personale într-o țară terță (în afara UE) sau către o organizație internațională.

 • (a) dreptul de a fi informat, în principal cu privire la identitatea și datele de contact ale Operatorului, scopul în care sunt prelucrate Datele, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii, precum și intenția Operatorului de a transfera sau nu datele către o terță persoană;

  (b) dreptul de a accesa datele cu caracter personal;

  (a) dreptul de a fi informat, în principal cu privire la identitatea și datele de contact ale Operatorului, scopul în care sunt prelucrate Datele, temeiul juridic al prelucrării, destinatarii, precum și intenția Operatorului de a transfera sau nu datele către o terță persoană;

  (c) dreptul de a corecta orice date cu caracter personal ori de a interveni cu privire la acestea;

  (d) dreptul de a vi se șterge/distruge datele cu caracter personal;

  (e) dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal;

  (f) dreptul la portabilitatea datelor;

  (g) dreptul de a face opoziție;

  (h) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;

  (i) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

  Dacă sunteți de părere că vă prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro , telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212.