Termenii și condițiile magazinului online www.jacadi.ro

 • Magazinul online disponibil la adresa de internet www.jacadi.ro este operat și administrat de societatea CSTO KIDS FASHION S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Sectorul 1, Str Avram Pacuraru, Nr. 28, Etaj 1, Ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14818/2019, având cod unic de înregistrare 41842790.

  Termenii şi condiţiile următoare se aplică tuturor comenzilor plasate de Client (astfel cum este definit mai jos) către societatea CSTO KIDS FASHION S.R.L. prin intermediul magazinului online www.jacadi.ro.

  Prin utilizarea www.jacadi.ro şi/sau prin plasarea unei comenzi, vă obligaţi să respectaţi termenii şi condiţiile specificate în cele ce urmează. Înainte de plasarea unei comenzi, vă rugăm să vă asiguraţi că aţi citit şi înţeles prevederile Regulamentului (astfel cum este definit mai jos).

  Clienții pot accesa Regulamentul în orice moment, prin intermediul site-ului web al Magazinului Online, la adresa: https://jacadi.ro și pot descarcă Regulamentul în format PDF.

  Magazinul Online poate fi utilizat doar prin acceptarea prezentului Regulament. Înregistrarea Contului de Client și/sau plasarea unei comenzi de către Client necesită confirmarea acceptării prevederilor prezentului Regulament prin așa-numita funcționalitate check-box. Neacceptarea acestui Regulament va face imposibilă plasarea unei Comenzi (astfel cum este definită mai jos) de către Client.

  Includerea oricăror Produse în Magazinul Online la un moment dat nu implică sau garantează faptul că aceste produse vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment comercializarea unui Produs.

  Totodată, ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când acest Regulament fără a vă notifica în prealabil. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica condițiile specificate în Magazinul Online la momentul plasării comenzii.

 • Vânzător: înseamnă societatea CSTO KIDS FASHION S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Bucuresti, Sectorul 1, Str Avram Pacuraru, Nr. 28, Etaj 1, Ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14818/2019, având cod unic de înregistrare 41842790.

  Client: înseamnă orice persoană fizică, care are vârsta peste 18 ani și care efectuează o achiziție de Produse într-un scop care poate fi considerat ca neavând legătură cu activitatea sa comercială sau profesională, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

  Magazin Online: înseamnă magazinul online disponibil la adresa de internet www.jacadi.ro.

  Regulament: înseamnă prezentul document conținând termenii și condițiile de comercializare ale Magazinului Online.

  Produse: înseamnă îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii pentru nou-născuți și copii, cu vârste cuprinse între 1 lună și 12 ani, marca JACADI, pe care Vânzătorul le oferă spre comercializare în Magazinul Online.

  Ofertă: înseamnă totalitatea Produselor oferite spre vânzare, la un moment dat, de către Vânzător, prin intermediul Magazinului Online și condițiile de comercializare aplicabile acestora.

  Comandă: înseamnă declarația de intenție a Clientului de a încheia un Contract de Vânzare la distanță cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, precizând Produsele pe care Clientul dorește să le achiziționeze și datele Clientului necesare pentru încheierea și executarea Contractului de Vânzare la distanță.

  Contract de vânzare / Contract de vânzare la distanță: înseamnă contractul având ca obiect vânzarea de către Vânzător către Client a Produselor cu plata prețului acestora, plus orice alte costuri suplimentare, inclusiv costurile de expediere, ambalare etc., conform prevederilor prezentului Regulament. Contractul de vânzare reglementează Produsul, caracteristicile sale principale, prețul, costurile de expediere, ambalare etc. și alte condiții relevante, după caz.

 • Comanda poate fi plasată de către Client prin intermediul Magazinului Online (www.jacadi.ro).

  În cazul apariției unor erori vizibile în datele introduse (de exemplu, formatul incorect al adresei de e-mail sau numărul de telefon incorect, adresa lipsă), Clientului nu i se va permite să trimită Comanda fără corecția necesară.

  Se consideră valabilă doar Comanda care conține următoarele date obligatorii: (i) indicarea clară a Produsului comandat; (ii) indicarea numărului de bucăți dorit din fiecare Produs; (iii) prenumele și numele, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail ale Clientului; (iv) confirmarea acceptării condițiilor Regulamentului și a celor ale Politicii de Confidențialitate.

  Prin transmiterea Comenzii, Clientul confirmă faptul că este de acord cu utilizarea comunicării la distanță, că a fost informat în legătură cu toate formalitățile de încheiere a Contractului de Vânzare, că a luat cunoștință de prevederile Regulamentului, care sunt parte integrantă a Contractului de Vânzare, pe care le acceptă și se obligă să le respecte.

  Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza onorarea Comenzii în cazul în care: (i) datele menționate în Comandă sunt greșite, incomplete sau fictive; sau (ii) în trecut, Cumpărătorul nu și-a îndeplinit obligațiile față de Vânzător, respectiv nu i-a plătit Vânzătorului Produsele livrate și/sau nu a returnat Produsele la timp ulterior denunțării Contractului de Vânzare la distanță etc.; sau (iii) stocul Produselor comandate a fost epuizat.

  Vânzătorul are dreptul să refuze Comanda și în scopul de a împiedica săvârșirea unei infracțiuni sau de a preveni riscul de a fi prejudiciat, spre exemplu în cazul în care Comanda este trimisă de pe sau are asociată o adresă IP blocată/înregistrată pe o „listă neagră” (blacklist).

  Vânzătorul va confirma primirea Comenzii, prin transmiterea unui mesaj către Client prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță, pe baza datelor de contact puse la dispoziție de către Client.

  În cazul în care Vânzătorul înțelege să nu onoreze Comanda, mesajul de confirmare a primirii Comenzii va conține, totodată informații privind refuzul Comenzii și motivele acestui refuz.

  Contractul de Vânzare se consideră încheiat între Vânzător și Client în momentul primirii de către Client de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

 • Vânzătorul livrează Produsele comandate doar pe teritoriul României, la adresa de livrare a Clientului, menționată în Comanda de produse, prin intermediul societăți prestatoare de servicii de curierat.

  Produsul comandat îi va fi livrat Clientului, în termen de 5-7 zile lucrătoare de la confirmarea Comenzii de către Vânzător

  Livrarea întârziată din orice motiv independent de Vânzător, a unui colet trimis la timp, nu autorizează Clientul să solicite compensații sau reduceri pentru nerespectarea termenului de livrare.

  Vânzătorul garantează ambalarea corespunzătoare a Produselor astfel încât, Produsele comandate să fie livrate Clientului în bună stare. Obligația Vânzătorului de a livra Produsele comandate de Client, este îndeplinită prin recepționarea acestora de către Client, respectiv, în momentul în care Clientul le-a preluat de la curier.

  La primirea Comenzii, Clientul trebuie să verifice starea coletului expediat de Vânzător. În eventualitatea observării unei deteriorări sau manipulări necorespunzătoare / suspecte a coletului, Clientul va refuza primirea coletului de la curier și, totodată, va informa Vânzătorul despre situația intervenită. În cazul nerespectării acestei proceduri de către Client, Vânzătorul nu va accepta reclamații privind eventuala deteriorare a Produsului de către societatea de curierat, în acest caz Vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere.

 • Prețul de vânzare al Produselor este exprimat în RON, cu TVA inclus, și este menționat în Ofertă, iar Clientul își exprimă acordul cu privire la acesta prin transmiterea Comenzii.

  Taxele de livrare a Produselor se vor factura separat și nu sunt incluse în prețul de vânzare. Împreună cu prețul de achiziție, Clientului i se pot factura și taxe pentru utilizarea unei metode de plată taxabile (ex. plata ramburs). Suma aferentă cheltuielilor de livrare și taxei pentru utilizarea unei metode de plată taxabile este menționată în Ofertă, iar Clientul își exprimă acordul cu privire la aceasta prin transmiterea Comenzii.

  Taxa de livrare pentru fiecare Comandă va fi aceeaşi, indiferent de mărimea sau greutatea comenzii Clientului. Taxa standard de livrare este de 25 Lei. În cazul în care Vânzătorul nu va putea livra integral Comanda şi va trebui să efectueze mai mult de o livrare, Clientul nu va suporta o taxă suplimentară pentru livrările ulterioare.

  Achitarea prețului de achiziție, a costurilor de livrare și a taxei pentru utilizarea unei metode de plată taxabile (ex. plata ramburs), se poate realiza printr-una dintre următoarele modalități:

  (i) plata online, înainte de trimiterea de către Vânzător a Produselor comandate, prin intermediul sistemelor electronice de plată acceptate de Magazinul Online,

  (ii) ramburs, caz în care plata se face la preluarea Produselor de către Client, la livrarea către Client prin intermediul curierului.

  Prin transmiterea Comenzii și acceptarea Regulamentului, Clientul este de acord ca Vânzătorul să emită și să trimită facturi în format electronic la adresa de e-mail furnizată de Client prin Comandă.

  Indiferent de modul de livrare, Clientul dobândește dreptul de proprietate asupra Produselor comandate, abia după achitarea integrală a prețului de achiziție. Până la achitarea integrală a prețului de achiziție, Produsele rămân în proprietatea Vânzătorului.

  Riscul de deteriorare/pieire a Produselor se transferă de la Vânzător la Client, în momentul în care acesta din urmă preia/primește bunurile, conform prezentului Regulament.

  În cazul în care nu intervine încetarea Contractului de Vânzare, iar deteriorarea Produsului apare abia după ce riscul distrugerii/pierii bunului trece de la Vânzător la Client, acest lucru nu influențează obligația Cumpărătorului de a achita prețul de achiziție, în afară de cazul în care deteriorarea Produsului a fost cauzată de nerespectarea obligațiilor sale de către Vânzător.

 • Clientul are dreptul să se retragă din orice Contract de Vânzare încheiat, fără justificarea motivului, în termen de 14 zile de la data intrării în posesia fizică a Produselor livrate de Vânzător, în baza Contractului de Vânzare aferent sau, în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură Comandă produse multiple care vor fi livrate separat, de la data la care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului produs.

  Formularul tipizat pentru retragerea din Contractul de Vânzare este anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Totodată, Clientul are dreptul de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

  Clientul poate notifica Vânzătorul cu privire la decizia de retragere din Contractul de Vânzare, în scris, la adresa de contact sau la adresa de e-mail a Vânzătorului. Vânzătorul va comunica Clientului, fără întârziere, prin adresa de e-mail furnizată prin Comandă, confirmarea de primire a deciziei de retragere a acestuia.

  În cazul în care Clientul face uz de dreptul de retragere, acesta este obligat să înapoieze Produsele primite de la Vânzător, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă Produsele sunt trimise înapoi de Client înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Clientul va înapoia Vânzătorului Produsele livrate prin trimiterea la adresa: Str Avram Pacuraru, Nr. 28, Etaj 1, Ap. 3, sect. 1, Bucuresti, în ambalajul original, cu toate etichetele atașate. Clientul va păstra documentul care confirmă trimiterea coletului. Costurile de returnare vor fi suportate de Client. Vânzătorul nu acceptă colete trimise cu plata la destinație.

  Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost primite de la Vânzător (noi, nepurtate).

  Produsele deteriorate/degradate, care prezintă urme de purtare, cărora le lipsesc etichetele și/sau ambalajul original etc., nu vor fi acceptate de Vânzător.

  În cazul în care, înainte de retragerea din contractul de vânzare, Clientul a achitat Vânzătorului prețul de achiziție a Produsului/Produselor ce se returnează, la care s-au adăugat costuri de transport, Vânzătorul îi va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plată cu privire la Produsele referitor la care Clientul și-a exercitat dreptul de retragere, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a Clientului.

  Vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care Clientul a ales, în mod explicit, un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de Vânzător. De asemenea, în cazul în care Clientul alege să păstreze anumite articole şi să anuleze doar parțial comanda, taxa de livrare nu va fi rambursată.

  Vânzătorul poate amâna rambursarea până la data recepţionării Produselor care au făcut obiectul deciziei de retragere sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Clientului conform căreia acesta a trimis produsele către Vânzător, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

  Vânzătorul va returna suma achitată de Client folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Client pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Clientul a fost de acord cu o altă modalitate de plată, prin notificare trimisă Vânzătorului, în scris, la adresa de contact sau adresa de e-mail a Vânzătorului, menționate în prezentul Regulament, şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina Clientului plata de comisioane în urma rambursării.

  În cazul în care Produsele au fost achitate la livrare, Clientul va indica in formularul de retragere contul bancar, al cărui titular este, unde se va efectua returnarea plății.

 • Vânzătorul răspunde de viciile pe care Produsele le prezintă în momentul predării către Client, conform art. VII din prezentul Regulament.

  Vânzătorul este răspunzător față de Client în temeiul garanției pentru vicii aparente și ascunse conform legislației române în vigoare. Documentul conținând informațiile privind garanția va fi transmis Clientului prin e-mail, la adresa de e-mail furnizata de Client în timpul înregistrării sau la plasarea Comenzii, împreună cu confirmarea de Comandă și factura.

  Garanția nu se referă la deteriorarea care s-a produs ca urmare a manipulării incorecte a Produselor, sau în urma unei alte intervenții inadecvate.

  Clientul este obligat să verifice Produsele livrate, imediat după primire, fără tergiversări inutile și să informeze Vânzătorul cu privire la viciile constatate, în termen de cel mult 48 ore de la livrare. În cazul în care viciile Produselor apar mai târziu, Clientul este obligat să informeze Vânzătorul cu privire la acestea fără tergiversări inutile, în termen de cel mult 48 ore de la constatare. Clientul poate informa Vânzătorul cu privire la defectele Produselor, prin transmiterea unei sesizări scrise la adresa de contact și/sau adresa de e-mail a Vânzătorului, menționate în prezentul Regulament. În sesizare, Clientul trebuie să descrie suficient de precis viciile constatate ale Produselor și să menționeze informațiile necesare identificării Clientului și Produselor vizate de sesizare, inclusiv numărul Comenzii.

  Persoana autorizată de către Vânzător pentru soluționarea reclamației/sesizării, va decide cu privire la admiterea ori respingerea reclamației/sesizării, în termen de trei zile lucrătoare de la primirea dovezilor necesare de la Client. În acest interval nu este inclusă perioada necesară efectuării unei expertize de specialitate cu privire la viciul reclamat. Reclamația/sesizarea, inclusiv înlăturarea defectului, vor fi soluționate în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii reclamației/sesizării, dacă Vânzătorul nu va stabili cu Client un termen mai lung.

  Vânzătorul va elibera Clientului o adeverință scrisă referitoare la data la care Clientul a înaintat reclamația si la obiectul reclamației; ulterior, va emite o adeverință referitoare la data și modul de soluționare al reclamației, și, după caz, la justificarea scrisă a respingerii reclamației.

 • Materialele de prezentare, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia, prezentat pe site-ul web www.jacadi.ro, sunt proprietatea exclusivă a CSTO KIDS FASHION S.R.L. sau a licențiatorilor acesteia, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau indirect.

  Clientului și vizitatorilor site-ului web www.jacadi.ro nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui Material de prezentare în orice alt context decât cel original intenționat de CSTO KIDS FASHION S.R.L., și/sau îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau al licențiatorului acestuia asupra Materialelor de prezentare.

 • Vă rugăm să parcurgeți Politica de protectia datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Regulament.

 • Vă rugăm să parcurgeți Politica de Cookies, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

 • Datele de contact ale Vânzătorului sunt cele specificate mai jos:

  Adresa: Str Avram Pacuraru, Nr. 28, Etaj 1, Ap. 3, Sectorul 1, Bucuresti
  E-mail: jacadi.baneasa@jacadi.ro
  Telefon: +40 (722) 141 010

 • Toate drepturile, obligațiile și raporturile juridice decurgând din prezentul Regulament și/sau din Contractul de Vânzare la distanță, pe care Regulamentul îl completează, precum și orice litigii referitoare la încheierea, derularea, îndeplinirea și încetarea contractului, vor fi guvernate de legislația română. Părțile contractante vor soluționa orice eventuale litigii decurgând din aceste raporturi juridice, în primul rând pe cale amiabilă.

  În cazul în care nu se ajunge la o soluționare amiabilă a litigiului dat, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor competente din România.

  Pentru propunerea de soluționare extrajudiciară a unui litigiu provenit dintr-un contract de vânzare încheiat prin intermediul paginilor de web „online“, se poate utiliza de asemenea platforma ODR pentru soluționarea litigiilor on-line desfășurată de Comisia Europeană la adresa https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS . Prin existența acestor posibilități de soluționare extrajudiciară, nu sunt afectate celelalte căi de soluționări ale litigiului.

 • Fiecare parte contractantă își va suporta propriile costuri de utilizare a mijloacelor de comunicație la distanță, intervenite în legătură cu contractele de vânzare încheiate în baza prezentului Regulament, dacă nu se stabilește altfel în prezentul Regulament sau în baza dispozițiilor legale aferente.

  Relațiile contractuale dintre Client și Vânzător sunt guvernate de legislația română. Contractele de achiziție sunt încheiate în limba română.

  Acest Regulament a intrat în vigoare la data de 17.10.2020.

  Formularul pentru retragerea din Contractul de Vânzare la distanță se poate descărca sub formă de fișier .pdf, aici .